Chnseal security seal warehouse

Çnseal howpsuzlyk möhüri ammary

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
微信图片_202203041611101
太大了,换小点
微信图片_202203041611092

“Chnseal” önüminiň ätiýaçlyk bölegini özümizde gaty uly ammar bar.

Enougheterlik gödek materiallary we taýýar ýükleriňizi ammarymyzda mugt saklap bileris.

1992-nji ýylda CHNSEAL Hytaýyň Wenzhou şäherinde howpsuzlyk möhür zawodyny döretdi.2009-njy ýylda CHNSEAL Hytaýyň howpsuzlyk transportynda gazanan üstünlikleri sebäpli Hytaý hökümetiniň goldawyny aldy we howpsuzlyk möhür zawodyny Hytaýyň meşhur syýahatçylyk şäheri HUANGSHAN-a Hytaýyň Auhui welaýatyna göçürdi.
CHNSEAL “Üç üznüksiz” öz gymmatlyklaryna we ynançlaryna yzygiderli eýerýär (Üznüksiz täzelik we dizaýn, Nonstop synag maglumatlar bazasy, halkara standartlaryndan ýokary bolmadyk Nonstop.)
Önümlerimiz konteýner möhüri, bolt möhüri, plastmassa möhür we bar möhür, esasanam poli poçta sumkasy we kurýer haltalary öndürýäris.Productokary önümiň hili bazarda uly abraý getirýär.
Diňe Hytaýyň HYZMATLARY biziň müşderimiz däl, eýsem uly logistik kompaniýanyň möhürleri hem üpjün edilýär.SF ekspress, JD ekspress ýaly ...
Şonuň üçin şu wagta çenli CHNSEAL-yň käbir aýratynlyklary bar:
1).CHNSEAL diňe bir iň uly möhür öndürijisi bolman, eýsem Hytaýyň özboluşly hökümeti, ýerli sütün senagatyny goldaýar; CHNSEAL-yň 20 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýyň howpsuzlyk transport ulgamyna goşan goşandy.
2).C-TPAT hünärli möhür öndürijisinden başga-da, CHNSEAL-yň hil standarty, C-TPAT talap edilýän ISO17712 standartyndan has ýokary.Hytaýyň döwlet edarasy tarapyndan eýýäm iň ýokary standart hökmünde garaldy.
3).Howpsuzlyk möhür öndürijileriniň arasynda diňe CHNSEAL öndürijilik we QC iň durnukly bolmagy üçin CHNSEAL-yň öz zawodynda möhürleriň ähli böleklerini 98% düzýär.
4).CHNSEAL-yň öz ISO17712 laboratoriýasy, galyndy ýasamak merkezi, OEM üçin önüm dizaýn merkezi we ýöriteleşdirilen önümçilik bar.
5).CHNSEAL-da 500-den gowrak durnukly işgär, 350 toplumlaýyn hünärmen, 22000-den gowrak tozan ussahanasy bar.


Iş wagty: Mart-09-2022