Our Advantage

Üstünligimiz

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Üstünligimiz

Anhui Huangshan Taiping Ykdysady Ösüş Zonasynda ýerleşýän “Chnseal Huangshan Co., Ltd.” 2008-nji ýylyň mart aýynda hasaba alnan maýasy 80 million ýuana we kanuny wekili Yuu Jindong bilen döredildi.Kompaniýanyň 55 mu meýdany, 12000 inedördül metrden gowrak önümçilik zawody, 300-den gowrak hünär enjamy we 300-den gowrak işgäri bar.Birnäçe ýokary hilli kärhana ylym we tehnologiýa we dolandyryş zehinleri we ökde hünärli işgärler bilen konteýner möhürlerini we dürli plastmassa baglanyşyklaryny öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşen kärhana.Içerki konteýner möhür senagatynda iň güýçli kärhana.Döredileli bäri ýokary howpsuzlyk möhüri, polat simli möhür, plastmassa möhür, gulp möhüri, demir möhür, gural möhüri, uly demir möhüri we elektron möhüri ýaly sekiz sany önüm öndürdi.Möhür önümleriniň köpüsi milli patentlere eýe bolup, ABŞ-nyň ABS barlagyndan we gümrük gullugynyň harytlara gözegçilik býurosynyň kepilnamasyndan geçdi.Gitdigiçe gazaply bäsdeşlikde gözlegleriň, önümçiligiň, işleýşiň we dolandyryşyň umumy optimizasiýasyna göz ýetirdi.Kompaniýa serişde maýa goýumlaryna ähmiýet berýär, zehinleri işe alýar we içerki we özbaşdak eksport halkara bazarlaryny giňeltmek islegini döredýär.Şeýle hem, köp sanly içerki ýük daşaýan kompaniýalaryň, nebit ýataklarynyň, banklaryň, gyssagly eltiş, suw we elektrik kompaniýalarynyň öndürilen birligi.Önümleri, ygtybarly we ygtybarly hili we ajaýyp dizaýny üçin içerde we daşary ýurtlarda müşderiler tarapyndan ýokary baha berilýär.

about