News

Habarlar

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
 • Bar seal for container loading high value cargo

  Gymmat bahaly ýükleri ýükleýän konteýner üçin möhür

  “Chnseal huangshan co. gaty gowy, bu iň ýokary howpsuzlyk möhri 177 ...
  Koprak oka
 • Chnseal huangshan co.,ltd daily production output back to normal

  Çnseal huangshan co., Gündelik önümçilik kadaly ýagdaýa gelýär

  COVID 19 sebäpli gödek material üpjünçiligi we köpçülikleýin transpotasiýa adaty däl.Bagtymyza, Chnseal-yň ähli tagallalary sebäpli, ygtybarly möhür önümçiligimiz eýýäm adaty derejä ýetdi.Konteýner möhürleriniň önümçiligini wagtynda gutaryp bileris we ähli müşderiler b bilen hilimizden hoşal ...
  Koprak oka
 • Chnseal security seal warehouse

  Çnseal howpsuzlyk möhüri ammary

  “Chnseal” önüminiň ätiýaçlyk bölegini özümizde gaty uly ammar bar.Enougheterlik gödek materiallary we taýýar ýükleriňizi ammarymyzda mugt saklap bileris.1 ...
  Koprak oka
 • Chnseal use robotic arms

  Chnseal robot gollary ulanýar

  1992-nji ýylda CHNSEAL Hytaýyň Wenzhou şäherinde howpsuzlyk möhür zawodyny döretdi.2009-njy ýylda, CHNSEAL Hytaýyň howpsuzlyk transportynda gazanan üstünlikleri sebäpli Hytaýyň hökümetiniň goldawyny aldy we howpsuzlyk möhür zawodyny Hytaýyň meşhur syýahatçylyk şäheri HUANGSHAN-a göçürdi ...
  Koprak oka
 • 5th Anniversary Celebration

  5 ýyllyk ýubileý dabarasy

  2014-nji ýylyň 29-njy dekabry CHNSEAL-yň ähli işgärleri üçin aýratyn bir gün, sebäbi bu diňe bir CHNSEAL-yň döredilmeginiň 5 ýyllygy däl, eýsem CHNSEAL tarapyndan maýa goýlan täze zawod Hongyesbagyň açylan senesi.Bir gün öň CHNSEAL dabara gurady ...
  Koprak oka
 • CHNSEAL bringing love and care to Xinhua nursing homes

  CHNSEAL Sinhua garrylar öýlerine söýgi we ideg getirýär

  Hytaýyň Täze ýylynyň golaýlamagy bilen, prezidentimiz Yuu Jindong, CPPCC-iň başlygynyň orunbasary we Huangşan etrabynda Birleşen Front Iş bölüminiň ministri Du Kelin we Sinhua şäheriniň käbir ýolbaşçylary Februaryň günortasynda ýerli garrylar öýlerine baryp gördüler. ..
  Koprak oka