About Us

Biz hakda

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Kompaniýanyň tertibi

CHNSEAL toparyna CHNSEAL HUANGSHAN CO., LTD atly bir howpsuzlyk möhür zawody we HONGYESBAG CO., LTD atly bir kurýer halta zawody girýär.

1985-nji ýyldan 1992-nji ýyla çenli CHNSEAL 7 ýyllap tehniki maglumatlary toplady.1992-nji ýylda CHNSEAL Hytaýyň Wenzhou şäherinde howpsuzlyk möhür zawodyny döretdi.2009-njy ýylda CHNSEAL Hytaýyň howpsuzlyk transportynda gazanan üstünlikleri sebäpli Hytaý hökümetiniň goldawyny aldy we howpsuzlyk möhür zawodyny Hytaýyň meşhur syýahatçylyk şäheri HUANGSHAN-a Hytaýyň Auhui welaýatyna göçürdi.

CHNSEAL “Üç üznüksiz” öz gymmatlyklaryna we ynançlaryna yzygiderli eýerýär (Üznüksiz täzelik we dizaýn, Nonstop synag maglumatlar bazasy, halkara standartlaryndan ýokary bolmadyk Nonstop.)
Önümlerimiz konteýner möhüri, bolt möhüri, plastmassa möhür we bar möhür, esasanam poli poçta sumkasy we kurýer haltalary öndürýäris.Productokary önümiň hili bazarda uly abraý getirýär.
Diňe Hytaýyň HYZMATLARY biziň müşderimiz däl, eýsem uly logistik kompaniýanyň möhürleri hem üpjün edilýär.SF ekspress, JD ekspress ýaly ...

about (1)

Şonuň üçin şu wagta çenli CHNSEAL-yň aşakdaky aýratynlyklary bar

CHNSEAL diňe bir iň uly möhür öndürijisi bolman, eýsem Hytaýyň özboluşly hökümeti, ýerli sütün senagatyny goldaýar; CHNSEAL-yň 20 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýyň howpsuzlyk transport ulgamyna goşan goşandy.

C-TPAT hünärli möhür öndürijisinden başga-da, CHNSEAL-yň hil standarty, C-TPAT talap edilýän ISO17712 standartyndan has ýokary.Hytaýyň döwlet edarasy tarapyndan eýýäm iň ýokary standart hökmünde garaldy.

Howpsuzlyk möhür öndürijileriniň arasynda diňe CHNSEAL öndürijilik we QC iň durnukly bolmagy üçin CHNSEAL-yň öz zawodynda möhürleriň ähli böleklerini 98% düzýär.

CHNSEAL-yň öz ISO17712 laboratoriýasy, galyndy ýasamak merkezi, OEM üçin önüm dizaýn merkezi we ýöriteleşdirilen önümçilik bar.

CHNSEAL-da 500-den gowrak durnukly işgär, 350 toplumlaýyn hünärmen, 22000-den gowrak tozan ussahanasy bar.

Şahadatnamanyň hakykylygy

Certificate authentication (1)
Certificate authentication (2)
Certificate authentication (3)
Certificate authentication (4)
Certificate authentication (5)

Kompaniýanyň taryhy

ico
 
1999 ARYL
“Shengyun Shifeng” gulp zawodyny guruň
 
2004 ARYL
Kompaniýanyň adyny Wenzhou Chnseal Co., Ltd.
 
 
 
2008 YEYL
Kompaniýanyň adyny Huangshan Chnseal Co., Ltd.
 
2011 ARYL
Huangshan Yilike Business Hotel Co., Ltd.
 
 
 
2014 ARYL
Doly eýeçiligindäki “Hongyesbag Co., Ltd.”
 
2017 ARYL
Gurluşyk Huangshan East alýuminiý arassalaýyş kärhanasy, Ltd.
 
 
 
2019 YEYL
Doly eýeçiligindäki “Anhui Yili Intelligent Technology Co., Ltd.”
 
2019 YEYL
Chnseal Huangshan Co.